Een zelf portret op 45 min

Wat je nodig hebt is een foto van jezelf, gom en twee potloden, één van het type H en één van het type B. Ik neem als voorbeeld de foto op mijn Bibliografie . Vervolgens organiseer je je bureau of tafel zodat je foto op korte afstand voor je tekenblad ligt. Dit maakt het je makelijk om met korte oog bewegingen beide te zien. Deze oog beweging regematig herhalen is een techniek om de verhoudingen van je tekening goed te krijgen en fouten te ontdekken.Door dit geregeld en dikwijls te doen zal je vermijden dat je verkeerd bezig bent. Ik werk graag met een foto op mijn computerscherm dit geeft extra mogelijkheden de foto uit te vergroten tot op de maat van mijn gewenste tekening.

Als je daar mee klaar bent kan je de eerste hulplijnen tekenen met een potlood van het type H. Deze potlood is hard en laat een dun lijntje achter die later makkelijk verwijdert kan worden. De eerste lijn (A) is die waar je ogen op liggen. Beeld je een lijn in op je foto die alle ooghoeken snijdt en teken een evenwijdige lijn op je blad. Door je blad en foto in dezelfde hoek te plaatsten is het tekenen van die lijn eenvoudig. Dan een tweede lijn (B) die loodrecht op (A) loopt en je neus als het ware in twee verdeeld. Deze is meestal geen rechte lijn maar eerder een gebogen lijn zoals je die zou tekenen op een ballon. Met een beetje fantasie kan je je hoofd wel inbeelden als een ballon, dus kijk je er recht op dan is het een mooie verticale lijn, draai je de ballon een beetje dan zal de lijn gebogen zijn. Ik weet niet hoe jij op je eigen foto staat, mijn ballon hoofd is in het voorbeeld een beetje naar rechts verdraait.

Nu de ogen die dienen als referentie om de verhoudingen van het gezicht goed te krijgen. De makkelijkste manier die ik gebruik voor mezelf is de afstanden in het gezicht in ooglengten uit te drukken. Ik heb hiervan een voorbeeld gemaakt, zie bij Referentie. Bij elke nieuwe tekening begin ik met een klein streepje (C) te trekken waar je rechter ooghoek van je rechter oog zich op de lijn (A) bevind en een tweede streepje dat dan je linkse ooghoek voorstelt. Die afstand tussen beide streepjes is nu dezelfde tussen alle streepjes die je ooghoeken vastleggen. M.a.w. is de afstand tussen de ogen gelijk aan de lengte van een oog. Nu dat er vier lijntjes zijn kan je de vorm van het oog tekenen. Laten we nu de hoogte van het hoofd aanduiden. (D) is de afstand tussen de uiterste oog hoeken en als je die afstand boven en onder de lijn (A) afzet dan heb je ook dadelijk de boven en onderkant van je hoofd aangeduid. Die is niet altijd exact maar kan je al zeer goede benadering geven.

Nu begin ik meestal met de opvallende lijnen van de foto te tekenen. Zoals de rand van mijn haarlijn die aan mijn voorhoofd grenst, de omtrek van mijn neus en de omtrek van mijn hoofd. De mond begin je best met een lijn die de grens vormt tussen mijn lippen. Indien op jouw foto iemand met een open mond staat dan teken je de binnenkant van de lippen. Meestal zijn dat twee lijnen die elkaar raken waar ook de lippen elkaar raken. Hou ook rekening met de juiste positie van de mond. Die staat ongeveer in het midden tussen de kin en de onderkant van je neus. Nu begint het afwerken en detailleren van je portret. Hiervoor kan je nu ook best overschakelen naar een zachtere potlood van het type B. Nu breng je de donkere lijnen aan die ook donker zijn op de foto. Zo ben ik begonnen met mijn bril, schaduw van mijn ogen, oog pupillen, schadow neus, schaduw lippen,...
Tijdens dit process doe je er best aan bij elke lijn of schaduw die je accentueert te verifiëren met de methode waar je met je ogen foto en tekening met korte oog bewegingen vergelijkt. Plaats je tekening dan ook evenwijdig met je foto en zorg ervoor dat je je hoofd niet hoeft te bewegen om te foto en tekening te bekijken. Een tweede effectieve methode is je tekening bekijken in de spiegel je zal dadelijk zien of alles klopt of niet.

De schaduw breng ik nu ook aan, deze maken je tekening af. Schaduwen tekenen gaat het makkelijkst wanneer je ze voorsteld als een donkere vlek met een vorm zoals in de tekening (E). Teken die vorm na op je tekening met de bestaande lijnen op je tekening als referentie. Blijf zo door gaan en je zal versteld staan met het resultaat.

Veel Succes!